Δημοσίευση ΣΤ προκήρυξης υποτροφιών Δομής ΣΤΗΡΙΖΩ 

Αγαπητοί Συνεργάτες της Δομής «Στηρίζω»/ Γραμματείες Τμημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η προκήρυξη για τον ΣΤ’ κύκλο επιλογής (τελευταία προκήρυξη) φοιτητών των τμημάτων σας που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνούς Πανεπιστημίου».

Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί  τόσο στον ΕΛΚΕ (Θέρμη) όσο και στην θέση https://cm.ihu.gr/index.php?id=6241 (κόμβος Σερρών)

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους φοιτητές σας με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του τμήματός σας

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με εκτίμηση

Δομή Στηρίζω