Εργαστήριο Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Αφορά τους φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα «Εργαστήριο Ηλεκτρικά Κυκλώματα» χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα «Εργαστήριο Ηλεκτρικά Κυκλώματα» και επιθυμούν να εξεταστούν από τον κ. Πατσιάκο Αβραάμ, μπορούν να προσέλθουν την Παρασκευή 26-05-20223 και ώρα 10:00 π.μ. στο εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων.