Παράταση στις προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» , ΑPP 33461

Ανακοίνωση-για-την-παράταση-στις-προθεσμίες-υποβολής-υποψηφιοτήτων-APP-33461