Εργαστήρια Συμβουλευτικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟ 4  ΑΝΑΖΗΤΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
ΣΟΥ 25/05

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟ5    VIRTUAL INTERVIEWS   06/06

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟ6    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ 12/06

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟ7    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ  20/06

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟ9    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΤΑ
ΕΡΓΑΣΛΙΕΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ 04/07

Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341
Email:evi@teicm.gr