Ανακοίνωση Εξετάσεων για τα εργαστήρια Αυτομάτου & Ευφυούς Ελέγχου

» Η εξέταση του εργαστηρίου Αυτομάτου & Ευφυούς Ελέγχου της Πέμπτης θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου 2023  και ώρα 17:00-19:00.»

με εκτίμηση

Ιωάννης Μπαλουκτσής