Προγραμματισμός ΙI  –   Εργαστήριο» Εξέταση εξαμήνου  (Ιούνιος 2023) Προγράμματος σπουδών ΤΕΙ

Προγραμματισμός ΙI  –   Εργαστήριο» Εξέταση εξαμήνου  (Ιούνιος 2023) Προγράμματος σπουδών ΤΕΙ

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Προγραμματισμός ΙΙ Εργαστήριο» για τους σπουδαστές ΤΕΙ δηλαδή:

1- σπουδαστές ΤΕΙ  με υποχρέωση παρακολούθησης      και

2- σπουδαστές ΤΕΙ  παρατηρητές,

θα διεξαχθούν στις 8-6-2022 (Πέμπτη) και ώρα 10:00 έως 12:00 π.μ. στην αίθουσα «Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας (ΣΠ010)» στο κτίριο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις:
1.          Ο φοιτητής να  έχει δηλώσει το μάθημα «Προγραμματισμός ΙΙ Εργαστήριο» στο e-gram.
2.          Να έχει αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, πάσο, ΑΔΤ, κλπ

Ο διδάσκων

Ιορδάνης Ζιώγας

ΕΔΙΠ