Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματός

Καλημέρα σας

Σας στέλνουμε την Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματός σας και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματός σας, καθώς και την ανάρτηση της προκήρυξης αυτής στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η προκήρυξη

Η Γραμματέας της Σχολής Μηχανικών

Ελεκίδου Κυπαρισσία