Πρόγραμμα Επιστημονικής Ελληνογαλλικής Συνεργασίας Hubert Curien

Aξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι,

Αποστέλλουμε, συνημμένα, έγγραφο αναφορικά με το Πρόγραμμα Επιστημονικής Ελληνογαλλικής Συνεργασίας Hubert Curien, το οποίο στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του ανωτέρω προγράμματος και σχετική ανακοίνωση.

Τα σχετικά  έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/programma-hubert-curien

Παρακαλούμε τα συνημμένα έγγραφα να τύχουν ευρείας δημοσιότητας από τον φορέα σας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι.

Έγγραφο δημοσιότητας

Πρόσκληση

Ανακοίνωση

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Με εκτίμηση

Γεωργία Μαμά

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Υποτροφιών

Μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού

Διεύθυνση Υποτροφιών, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

T +30 210 3726325 | E-mail: gmama@iky.gr