Εκλογικοί κατάλογοι για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος

ΕΔΙΠ

ΕΤΕΠ

Σας στέλνω τους εκλογικούς καταλόγους για τις εκλογές εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών και παρακαλούμε για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος σας.

ευχαριστώ πολύ

Η Γραμματέας της Σχολής Μηχανικών

Ελεκίδου Κυπαρισσία