Απόφαση Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των Εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου  του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.Π.Α.Ε.

-- 
Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341
Email:evi@teicm.gr