ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Σήμερα στις Σέρρες, Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, διεξήχθη η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών και εξελέγησαν:
Πρόεδρος: Δημήτριος Βαρσάμης, Καθηγητής
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Χειλάς, Καθηγητής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στυλιανός Τσίτσος, Καθηγητής

Η ανακοίνωση