Η Γραμματεία του Τμήματος θα παραμείνει κλειστή για το χρονικό διάστημα από 31-07-2023 έως και 20-08-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας,
ΤΚ 62124, Σέρρες
Σέρρες, 28-07-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος, για το χρονικό διάστημα από 31-07-2023 έως και 20-08-2023 θα παραμείνει κλειστή, κατόπιν και της υπ΄αρ 26/12-06-2023 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής.

Γραμματεία Τμήματος

Η ανακοίνωση