ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 2023-2024
Οι εγγραφές επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και
αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα
πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και τη Δευτέρα 25
Σεπτεμβρίου 2023, στις Γραμματείες των Τμημάτων εισαγωγής.

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Η Ανακοίνωση