ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

Το έγγραφο

    Τζιώτζιου Χριστίνα

      Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου

      Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

     14ο χλμ. Θεσ/νίκης  –  Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη

     Τηλέφωνο: 2310 807 545

     E-mail:ctziotziou@ihu.gr