ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΥ

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στα μαθήματα

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

Ψηφιακά Κυκλώματα

Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα

Λογική Σχεδίαση

να προσέλθουν στο γραφείο του διδάσκοντα (Ι. Καλόμοιρος, γραφείο ΣΠ126, στο κτίριο της Πληροφορικής) την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023, ώρα 17:00-18:00.

Ο διδάσκων

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής