ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 03-10-2023 και ώρα 11:00-12:00, στο κεντρικό Αμφιθέατρο του
Τμήματος (ισόγειο), θα πραγματοποιηθεί καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών και
παρουσίαση της λειτουργίας του Τμήματος.
Στην παρουσίαση του Τμήματος μπορούν να παρευρεθούν όλοι οι φοιτητές.
Με εκτίμηση
Η Γραμματεία του Τμήματος

Η Ανακοίνωση