Αποτελέσματα Προτίμησης Τμημάτων των Εργαστηρίων του Τμήματος για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024.

Τα αποτελέσματα της κατανομής των φοιτητών στα Εργαστηριακά Τμήματα βρίσκονται στο ακόλουθο συμπιεσμένο αρχείο

2023_2024Labs.zip