Δομές Δεδομένων αναβολή μαθήματος

Αναβάλεται η διδασκαλία του μαθήματος Δομές Δεδομένων Θεωρία την Τετάρτη 11-10-2023 και ώρα 8:00-11:00 πμ.

Αναβάλεται η διδασκαλία του μαθήματος Δομές Δεδομένων Εργαστήριο την Πέμπτη 12-10-2023 και ώρα 8:00-12:00 πμ.,

λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Οι ημέρες και ώρες αναπλήρωσης των μαθημάτων αυτών θα ανακοιωθούν στην πλατφόρμα e-learning

Ο διδάσκων

Ούτσιος Ευάγγελος