ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

Πληροφορίες

Anastasia Terzopoulou

Protocol Office

T +30-2310-807568 | F +30-2310-474570   

a.terzopoulou@ihu.edu.gr

14th km Thessaloniki-N.Moudania | 57001 Thermi, Greece | www.ihu.edu.gr