ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ,Αδυναμία ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών και των,αναπληρωτών τους 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

-- 
Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049128
Email:evi@teicm.gr