Τεχνολογίες Πράσινης Ενέργειας

Ανακοίνωση


«Λόγω ασθένειας του διδάσκοντα, η θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος Τεχνολογίες Πράσινης Ενέργειας δε θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27/10/2024. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει σε κατάλληλη ώρα και ημέρα κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές. Σε περίπτωση που δε θα μπορέσει να βρεθεί κατάλληλη ώρα και ημέρα, η αναπλήρωση θα γίνει στην τελευταία κενή εβδομάδα του εξαμήνου.»


Αναστάσιος Μπαλουκτσής