Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής Φοιτητών και Προσωπικού για τοΕαρινό Εξάμηνο 2023-2024, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (KA131)

Η προκήρυξη

Τζιώτζιου Χριστίνα

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

14ο χλμ. Θεσ/νίκης  –  Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη

Τηλέφωνο: 2310 807 545

E-mail:ctziotziou@ihu.gr