ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ «AMBASSADORS FUND FOR SUMMER WORK TRAVEL (SWT) SCHOLARSHIP» ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2024

Η πρόσκληση

Anastasia Terzopoulou

Protocol Office

T +30-2310-807568 | F +30-2310-474570   

a.terzopoulou@ihu.edu.gr

14th km Thessaloniki-N.Moudania | 57001 Thermi, Greece | www.ihu.edu.gr