Αναβολή Εργαστηριακών μαθημάτων Προγραμματισμός Ι

Σας ενημερώνουμε ότι τα εργαστηριακά μαθήματα του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι την Παρασκευή 24-11-2023 και ώρες 8:00-14:00 αναβάλλονται λόγω ασθένειας του Διδάσκοντα.