Διαπιστωτική Πράξη ορισμού εκπροσώπων φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών

Σας στέλνουμε την Διαπιστωτική Πράξη ορισμού εκπροσώπων φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με θητεία από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και παρακαλούμε για την ανάρτηση στις ιστοσελίδες των Τμημάτων σας.

Με εκτίμηση

Η Γραμματέας της Σχολής Μηχανικών

Ελεκίδου Κυπαρισσία