Προγράμματος σπουδών ΤΕΙ «Προγραμματισμός Ι  –   Εργαστήριο»  Εξέταση εξαμήνου 2023-2024

«Προγραμματισμός Ι  –   Εργαστήριο»

Εξέταση εξαμήνου 2023-2024

 Προγράμματος σπουδών ΤΕΙ

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Προγραμματισμός Ι Εργαστήριο» για τους σπουδαστές ΤΕΙ δηλαδή:

1- σπουδαστές ΤΕΙ  με υποχρέωση παρακολούθησης      και

2- σπουδαστές ΤΕΙ  παρατηρητές,

θα διεξαχθούν στις 18-1-2024 (Πέμπτη) και ώρα 11:00 έως 12:00 π.μ. στην αίθουσα «Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας (ΣΠ010)» στο κτίριο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις:

1.          Ο φοιτητής να  έχει δηλώσει το μάθημα «Προγραμματισμός Ι Εργαστήριο» στο e-gram.

2.          Να έχει αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, πάσο, ΑΔΤ, κλπ

Ο διδάσκων

Ιορδάνης ΖιώγαςΕΔΙΠ