ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η εξέταση του εργαστηρίου Οπτικός (ΤΕΙ) για τους παρατηρητές θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 στις 9π.μ. στο εργαστήριο της Τεχνολογίας Λογισμικού στο ισόγειο.

Η ύλη του μαθήματος όπως αυτή περιγράφεται στα πρώτα 5 κεφάλαια του ftp. Η εξέταση θα έχει διάρκεια 60 λεπτά.

Για απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκων.

Λάντζος Θεόδωρος

lantzos@ihu.gr