Προκήρυξη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών
και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, βαθμίδας
Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πρωτόκολλα Επιπέδου Πρόσβασης σε Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΥΤ.pdf

Ευχαριστώ πολύ

— 
Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049128
Email:evi@teicm.gr