Σ.Ε.Γ.Ε.: «Παράταση Αιτήσεων για τη δράση «#Her_Research»

Καλημέρα σας,

Παρακαλώ για την προώθηση του παρακάτω κειμένου και των συνημμένων αρχείων σε όλη την κοινότητα του ΔΙΠΑΕ.

Επίσης, να προωθηθεί στις γραμματείες  για να αναρτηθεί στις σελίδες ανακοινώσεων των τμημάτων για την ενημέρωση και των φοιτητριών των τμημάτων .

Η Πρόσκληση

Ευχαριστώ

Κωνσταντίνος ΔιαμαντάραςΚαθηγητήςΑντιπρύτανης Διεθνοποίησης, Δημοσίων Σχέσεων και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔιεθνές Πανεπιστήμιο της ΕλλάδοςΣίνδος, ΤΚ 57400, Θεσσαλονίκη
T: +30 2310 013273E: vrdigital@ihu.grW: http://www.iee.ihu.gr/~kdiamant