ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κας ΒΡΑΝΑ Β.

Έγγραφο 1

Έγγραφο 2

  Μιχαηλίδης Μανούσος

     Τμήμα Κεντρικού Πρωτοκόλλου

     Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

     14ο χλμ. Θεσ/νίκης  –  Ν. Μουδανιών, 57001 Θέρμη

     Τηλέφωνο: 2310 807 567

     E-mail: mmichailidis@ihu.gr