Έγκριση αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος, για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023–2024 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» (εαρινό εξάμηνο 2023-2024).

Έγκριση αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος, για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023–2024 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» (εαρινό εξάμηνο 2023-2024).

— 
Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049128
Email:evi@ihu.gr