Επίδειξη γραπτών εξεταστικής Ιουνίου 2019 σε μαθήματα του κ. Νικολαΐδη

Επίδειξη γραπτών εξεταστικής Ιουνίου 2019 σε μαθήματα του κ. Νικολαΐδη

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να δουν το γραπτό τους της εξεταστικής Ιουνίου 2019 στα μαθήματα:

1) Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

2) Λειτουργικά Συστήματα Ι (Θεωρία)

3) Αρχιτεκτονική Η/Υ (Ε) (μόνο όσοι έγραψαν τελική εξέταση την Τρίτη 4/6/2019 στις 8:00-10:00, 10:00-12:00 ή 12:00-14:00)

μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Νικολαΐδη την Τετάρτη 10 Ιουλίου και ώρα 09:00-10:00