Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ & ΔΙΠΑΕ 

Το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων που οργώνονται στα πλαίσια συνεργασίας του Πανεπιστημίου με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα στην ενημέρωση των φοιτητών μέσω των ιστοσελίδων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων.

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχίζεται καθ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 

Με εκτίμηση

Dr Panagiotis Kassianidis

Asct. Professor

Head of the Department

Global Distribution System in Tourism-Airline Marketing

Faculty of Εconomic and Administration

Dep. Management of Organisations Marketing and Tourism 

International Hellenic University (IHU) / GREECE

Erasmus+ Coordinator

Med Quad – ENI CBCMED

Scientific Coordinator /Project Manager

Institutional Career Office  (IHU)

Coordinator

Head of Internship Office 

Department Management of Organizations Marketing and Tourism

TEL (Office) + 30 2310013556

TEL (Mobil)  + 30 6974483145