Φοιτητές του 8ου εξαμήνου

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος ότι μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής τους στο (Elabs) (6 πρώτες προτιμήσεις), εφόσον έχουν τη δυνατότητα να τα δηλώσουν στις δηλώσεις μαθημάτων (unitron). Από τη Γραμματεία του Τμήματος

— 
Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049128
Email:evi@teicm.gr