Ανακοίνωση για την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης,του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ

Ανακοίνωση για την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης,του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ

-- 
Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049128
Email:evi@teicm.gr