ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (& ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ,

ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5830/02-04-2024 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΣ κ. ΒΡΑΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (& ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Το έγγραφο

     Τζιώτζιου Χριστίνα

      Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου

      Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

     14ο χλμ. Θεσ/νίκης  –  Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη

     Τηλέφωνο: 2310 807 545