ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ, για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών»,(Telecommunications and New Technologies Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «TNT – Lab» του,Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών» (Telecommunications and New Technologies Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «TNT – Lab» του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

— 
Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049128
Email:evi@teicm.gr