Εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Θεωρία, για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

(Αφορά τόσο τους φοιτητές του Πανεπιστημιακού τμήματος όσο και τους φοιτητές του ΤΕΙ)

Η εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Η/Υ – Θεωρία, τόσο για τους φοιτητές του Πανεπιστημιακού τμήματος όσο και για τους φοιτητές του ΤΕΙ, θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής, την Τετάρτη 30/6/2021. Η εξέταση θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας https://exams.ict.ihu.gr/, όπου ο κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε ένα quiz που θα περιέχει τόσο ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, όσο και θέματα ανάπτυξης. Η εξέταση θα έχει διάρκεια 1 ώρα και θα πραγματοποιηθεί σε 3 διακριτές συνεδρίες που θα είναι:

 • Συνεδρία Θ1 (Τετάρτη 09:00-10:30), για όσους το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα A έως και Ι.
 • Συνεδρία Θ2 (Τετάρτη 10:45-12:15), για όσους το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ έως και Ο.
 • Συνεδρία Θ3 (Τετάρτη 12:30-14:00), για όσους το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π έως και Ω.

Να σημειωθεί ότι οι φοιτητές του Πανεπιστημιακού τμήματος που έχουν δηλώσει το μάθημα, θα πρέπει να έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο Εργαστήριο του μαθήματος (βλέπε σχετική ανακοίνωση) για να έχουν δικαίωμα να εξεταστούν στο θεωρητικό μέρος.

Η κάθε Συνεδρία έχει διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά γιατί την πρώτη μισή ώρα θα γίνεται ταυτοποίηση των φοιτητών από τους επιτηρητές μέσω της πλατφόρμας Zoom, στην διεύθυνση που γινόταν και τα μαθήματα (https://zoom.us/j/92820124818). Άρα, για να δώσει εξετάσεις, ο κάθε φοιτητής θα πρέπει:

 • Να έχει διαθέσιμο Η/Υ και καλή σύνδεση στο internet.
 • Να συνδεθεί στην πλατφόρμα https://exams.ict.ihu.gr/.
 • Να συνδεθεί στην πλατφόρμα https://zoom.us/j/92820124818, με κάμερα και μικρόφωνο
 • Να έχει μαζί του την φοιτητική ταυτότητα, ή σε περίπτωση απώλειας αυτής, την αστυνομική του ταυτότητα, για να την δείξει στους επιτηρητές όταν και όσες φορές του ζητηθεί.
 • Να συνδεθεί την ακριβή ώρα που αρχίζει η συνεδρία του, και ίσως και από πιο πριν, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος να γίνει η ταυτοποίηση του φοιτητή.
 • Η «καθαρή» ώρα εξέτασης μέσω του quiz θα είναι 60 λεπτά.
 • Φοιτητές που δεν θα ταυτοποιηθούν ΔΕΝ θα μπορέσουν να εξεταστούν στο μάθημα.

Η κάθε συνεδρία θα είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα του μαθήματος “Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εαρινό 2020-2021” στο https://exams.ict.ihu.gr/, την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Επομένως οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κάνει login στο https://exams.ict.ihu.gr/ με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, πριν από την έναρξη της κάθε συνεδρίας.

Η συνεδρία θα αρχίζει «ακριβώς» και όχι «και τέταρτο». Δηλαδή π.χ. η συνεδρία Θ1 θα ξεκινήσει ακριβώς στις 09:00 και όχι στις 09:15.

Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φοιτητή να συμμετάσχει σε δύο η περισσότερες συνεδρίες εξέτασης. Σε τέτοια περίπτωση ο φοιτητής θα μηδενίζεται. Έτσι αν ένας φοιτητής ξεκινήσει την συνεδρία εξέτασης, δεν υπάρχει περίπτωση να την ακυρώσει, ή να την επαναλάβει αργότερα. Επομένως οι φοιτητές θα πρέπει να φροντίσουν να είναι διαθέσιμοι την ημέρα και ώρα που θα διεξαχθεί η συνεδρία στην οποία έχουν αντιστοιχηθεί.

Οι φοιτητές θα πρέπει εγκαίρως να διασφαλίσουν ότι έχουν το σωστό ονοματεπώνυμο στο προφίλ τους στο https://exams.ict.ihu.gr/, ότι το ονοματεπώνυμό τους είναι στα Ελληνικά, και ότι έχουν προσθέσει στο επώνυμό τους και τον Αριθμό Μητρώου τους ως εξής:

Μικρό/Βαπτιστικό όνομα:       ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Επώνυμο:                                ΚΑΖΑΡΛΗΣ 1234

Επίσης πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν καταχωρήσει στο προφίλ τους την σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ιδρυματικό email).

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο μάθημα “Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εαρινό 2020-2021” στο https://exams.ict.ihu.gr/ για να έχουν δικαίωμα να εξεταστούν. Η εγγραφή στο μάθημα και η συμμετοχή στις εξετάσεις  συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της εξέτασης που περιγράφονται στην απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 15/27-05-2020) για την εξ αποστάσεως εξέταση και στις σχετικές οδηγίες της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση 10/10-6-2020) που βρίσκεται εδώ:

Η απόφαση της Δ.Ε. είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true

Σύμφωνα με την απόφαση δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή όσων φοιτητών δεν συναινούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να έχουν οι φοιτητές δικαίωμα εξέτασης στο αντίστοιχο Quiz θα πρέπει πρώτα να επιλέξουν το Quiz με ονομασία:

«Συναίνεση Συμμετοχής στην Εξέταση του Μαθήματος»

μέσα στο οποίο υπάρχει μόνο μία ερώτηση σχετικά με την συναίνεση του φοιτητή και δύο απαντήσεις:

 • ΝΑΙ Συναινώ, και
 • ΟΧΙ Δεν Συναινώ

Στο Quiz αυτό θα πρέπει οι φοιτητές να απαντήσουν με το «ΝΑΙ Συναινώ» έτσι ώστε το Quiz αυτό να θεωρηθεί ολοκληρωμένο, και έτσι να σας επιτραπεί η είσοδος στο Quiz Εξέτασης. Αν δεν το κάνετε αυτό ΔΕΝ θα σας επιτραπεί η είσοδος στο Quiz Εξέτασης του μαθήματος.

Επίσης να σημειωθεί ότι για να εξεταστείτε στο Quiz Εξέτασης θα χρειαστεί να εισάγετε έναν 4ψήφιο κωδικό, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί στους φοιτητές που θα συνδεθούν μέσω του ZOOM και θα περάσουν από την διαδικασία ταυτοποίησης. Επομένως αν ένας φοιτητής δεν συμμετάσχει στην διαδικασία ταυτοποίησης, δεν θα του γνωστοποιηθεί ο κωδικός και δεν θα μπορέσει να εξεταστεί στο Quiz Εξέτασης του μαθήματος.

Οι φοιτητές μπορούν να δοκιμάσουν μία Demo έκδοση της διαδικασίας εξέτασης ακολουθώντας το Quiz που ονομάζεται «Εξέταση Θεωρίας Demo», που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του μαθήματος στο https://exams.ict.ihu.gr/, ώστε να εξοικειωθούν με το περιβάλλον εξέτασης. Προσέξτε ότι στην Demo έκδοση επιτρέπεται στους φοιτητές να κάνουν «Επαναπροσπάθεια του κουιζ». Όμως στην κανονική συνεδρία εξέτασης οι φοιτητές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνο μία προσπάθεια.

Για την εμφάνιση του παραθύρου εξέτασης θα πρέπει να επιτρέψετε τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-ups) για την συγκεκριμένη τοποθεσία (https://exams.ict.ihu.gr/), μετά από σχετικό μήνυμα του browser που χρησιμοποιείτε, ή να έχετε ρυθμίσει τον browser να επιτρέπει τα αναδυόμενα παράθυρα γενικά.

Προσέξτε ότι η σειρά των ερωτήσεων στο Quiz θα έχει το σκεπτικό Forward-Only δηλαδή όταν ο φοιτητής απαντήσει σε μία ερώτηση και πάει στην επόμενη, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω.

Προσέξτε επίσης ότι στα θέματα ανάπτυξης δεν επιτρέπεται το copy-paste και επομένως θα πρέπει η συνολική απάντηση του φοιτητή να πληκτρολογηθεί στο σχετικό Edit Box.

Τα θέματα ανάπτυξης ενδέχεται να περιλαμβάνουν και θέματα αναγνώρισης κώδικα Assembly, όπου θα δίνεται ένα έτοιμο πρόγραμμα σε Assembly 8088 και θα ζητείται από τον φοιτητή να εξηγήσει τι κάνει το πρόγραμμα. Να σημειωθεί εδώ ότι οι εντολές Assembly 8088 είναι εντός της ύλης του θεωρητικού μέρους του μαθήματος. Επίσης τα θέματα ανάπτυξης μπορεί να περιέχουν ασκήσεις διαφόρων ειδών από την ύλη του μαθήματος.

Για τα θέματα πολλαπλής επιλογής δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

Καλό είναι οι φοιτητής να απαντήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα αλλά και με βεβαιότητα, στις απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, επειδή εφόσον απαντήσει δεν θα μπορεί να αλλάξει την απάντησή του, και έτσι ώστε να αφήσει αρκετό χρόνο για τα θέματα ανάπτυξης. Π.χ. αν ο φοιτητής δαπανήσει 3 λεπτά για κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής, θα του μείνουν 45 λεπτά για τις ερωτήσεις ανάπτυξης, και άρα περίπου 22,5 λεπτά για κάθε θέμα ανάπτυξης.

Με την ολοκλήρωση των απαντήσεών του ο φοιτητής θα πρέπει να κάνει υποβολή πατώντας το κουμπί «Υποβολή όλων και τέλος» μέσα στην προθεσμία της συνεδρίας. Αν ο φοιτητής δεν προλάβει να κάνει υποβολή και λήξη η προθεσμία της συνεδρίας, τότε αυτόματα υποβάλλονται οι απαντήσεις του, όπως έχουν συμπληρωθεί μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο.

Τα θέματα θα είναι τυχαία και διαφορετικά για κάθε εξεταζόμενο, και θα λαμβάνονται τυχαία από το σύστημα μέσα από μία μεγάλη βάση θεμάτων, που θα περιέχει περισσότερα θέματα από τον αριθμό των φοιτητών.

Τα θέματα θα είναι από την διδαχθείσα ύλη της θεωρίας και θα περιλαμβάνουν και ερωτήσεις κατανόησης ή κρίσεως.

Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης έχει ήδη αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του μαθήματος στο https://exams.ict.ihu.gr/, αλλά και στις ανακοινώσεις του μαθήματος, στο https://elearning.cm.ihu.gr/.

Κατά την εξέταση οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να συνδεθούν και στην πλατφόρμα Zoom, στην διεύθυνση https://zoom.us/j/92820124818 για να γίνει η ταυτοποίησή τους. Κατά την διαδικασία αυτή θα πρέπει να συνδεθούν τόσο με κάμερα όσο και με μικρόφωνο. Η κάμερα και το μικρόφωνο είναι υποχρεωτικά κατά την σύνδεση στο zoom για να γίνει σωστά η ταυτοποίηση. Αν ένας φοιτητής δεν έχει κάμερα ή δεν έχει μικρόφωνο ή και τα δύο τότε η ταυτοποίησή του δεν θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και έτσι δεν θα μπορέσει να δώσει εξετάσεις.

Η ταυτοποίηση θα γίνεται την πρώτη μισή ώρα της κάθε συνεδρίας. Έτσι για παράδειγμα, στην συνεδρία Θ1, οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν στις 09:00, και η ταυτοποίηση θα γίνει από τiς 09:00 έως τις 09:30. Η εξέταση μέσω του quiz θα πραγματοποιηθεί από τις 09:30 έως τις 10:30 (διάρκεια 60 λεπτά).

Κατά την σύνδεσή τους στο Zoom οι φοιτητές θα πρέπει να συνδέονται με το κανονικό τους Ονοματεπώνυμο γραμμένο στα Ελληνικά με την εξής σειρά:

Επώνυμο Όνομα Αριθμός Μητρώου, π.χ.

Καζαρλής Σπύρος 1234

Για την ταυτοποίησή τους οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους και άμεσα διαθέσιμη την φοιτητική τους ταυτότητα, ή σε περίπτωση απώλειας αυτής, την αστυνομική τους ταυτότητα, την οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να δείξουν ευκρινώς στην κάμερα όταν και όσες φορές τους ζητηθεί από τους επιτηρητές. Αν ένας φοιτητής δεν έχει μαζί του ταυτότητα και δεν μπορεί να την δείξει στην κάμερα, τότε η ταυτοποίηση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί και έτσι μπορεί να μην έχει δικαίωμα εξέτασης.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παραμείνουν συνδεδεμένοι στο Zoom με κάμερα και μικρόφωνο καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης, και για λόγους επιτήρησης κατά την διαδικασία της εξέτασης αλλά και επειδή υπάρχει περίπτωση να τους ζητηθεί από τον εισηγητή συμπληρωματική προφορική εξέταση. Αν ένας φοιτητής διακόψει την σύνδεσή του στο Zoom κατά την διάρκεια της εξέτασης, ή κλείσει το μικρόφωνό του ή την κάμερά του, υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί η εξέτασή του και να μην ληφθεί καν υπ’ όψιν το γραπτό του, λόγω ελλιπούς επιτήρησης.

Καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης ο καθηγητής θα είναι διαθέσιμος μέσω του Zoom για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.

Εφιστάται η προσοχή στους φοιτητές να τηρήσουν την ανωτέρω κατανομή στις συνεδρίες, όπως και όλες τις παραπάνω συμβουλές, ειδάλλως μπορεί και να μην καταφέρουν να εξεταστούν στο μάθημα.

Ο διδάσκων

Σπύρος Καζαρλής, Καθηγητής