Εξέταση του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων» Ιουνίου 2021 για τους φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών (Πανεπιστημίου)

Η εξέταση του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων» για τους φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών (Πανεπιστημίου) θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής, την Παρασκευή 2/7/2021 στις 11:00. Η εξέταση θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας  https://exams.ict.ihu.gr/, όπου ο κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε ένα quiz που θα περιέχει ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η εξέταση θα έχει διάρκεια 40 λεπτά.

Από τις 11:00 θα γίνεται ταυτοποίηση των φοιτητών από τους επιτηρητές μέσω της πλατφόρμας Zoom, στη διεύθυνση https://zoom.us/j/92820124818 Άρα, για να δώσει εξετάσεις, ο κάθε φοιτητής θα πρέπει:

  • Να έχει διαθέσιμο Η/Υ και καλή σύνδεση στο internet.
  • Να συνδεθεί στην πλατφόρμα https://exams.ict.ihu.gr/.
  • Να συνδεθεί στην πλατφόρμα https://zoom.us/j/92820124818 , με κάμερα και μικρόφωνο.
  • Να έχει μαζί του τη φοιτητική ταυτότητα, ή, σε περίπτωση απώλειας αυτής, την αστυνομική του ταυτότητα, για να τη δείξει στους επιτηρητές όταν και όσες φορές του ζητηθεί.
  • Να συνδεθεί στις 11:00, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος να γίνει η ταυτοποίησή του.
  • Η «καθαρή» ώρα εξέτασης μέσω του quiz θα είναι 40 λεπτά.
  • Φοιτητές που δεν θα ταυτοποιηθούν ΔΕΝ θα μπορέσουν να εξεταστούν στο μάθημα.

Οι φοιτητές θα πρέπει εγκαίρως να διασφαλίσουν ότι έχουν το σωστό ονοματεπώνυμο στο προφίλ τους στο https://exams.ict.ihu.gr/, ότι το ονοματεπώνυμό τους είναι στα Ελληνικά, και ότι έχουν προσθέσει στο επώνυμό τους και τον Αριθμό Μητρώου τους ως εξής:

Μικρό/Βαπτιστικό όνομα:       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επώνυμο:                                ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 9876

Επίσης, πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν καταχωρήσει στο προφίλ τους τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ιδρυματικό email).

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο μάθημα, στο https://exams.ict.ihu.gr/ για να έχουν δικαίωμα να εξεταστούν. Η εγγραφή στο μάθημα και η συμμετοχή στις εξετάσεις  συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της εξέτασης που περιγράφονται στην απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 15/27-05-2020) για την εξ αποστάσεως εξέταση και στις σχετικές οδηγίες της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση 10/10-6-2020) που βρίσκεται εδώ:

Η απόφαση της Δ.Ε. είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true

Σύμφωνα με την απόφαση δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή όσων φοιτητών δεν συναινούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να έχουν οι φοιτητές δικαίωμα εξέτασης στο αντίστοιχο Quiz θα πρέπει πρώτα να επιλέξουν το Quiz με ονομασία:

«Συναίνεση συμμετοχής στην εξ’αποστάσεως εξέταση του μαθήματος»

μέσα στο οποίο υπάρχει μόνο μία ερώτηση σχετικά με την συναίνεση του φοιτητή και δύο απαντήσεις:

  • Συναινώ, και
  • Δεν συναινώ

Στο Quiz αυτό θα πρέπει οι φοιτητές να απαντήσουν με το «Συναινώ» έτσι ώστε το Quiz αυτό να θεωρηθεί ολοκληρωμένο, και έτσι να σας επιτραπεί η είσοδος στο Quiz Εξέτασης. Αν δεν το κάνετε αυτό ΔΕΝ θα σας επιτραπεί η είσοδος στο Quiz Εξέτασης του μαθήματος.

Επίσης να σημειωθεί ότι για να εξεταστείτε στο Quiz Εξέτασης θα χρειαστεί να εισάγετε έναν κωδικό, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί στους φοιτητές που θα συνδεθούν μέσω του ZOOM και θα περάσουν από την διαδικασία ταυτοποίησης. Επομένως, αν ένας φοιτητής δεν συμμετάσχει στην διαδικασία ταυτοποίησης, δεν θα του γνωστοποιηθεί ο κωδικός και δεν θα μπορέσει να εξεταστεί στο Quiz Εξέτασης του μαθήματος.

Οι φοιτητές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνο μία προσπάθεια στο Quiz.

Για την εμφάνιση του παραθύρου εξέτασης θα πρέπει να επιτρέψετε τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-ups) για τη συγκεκριμένη τοποθεσία (https://exams.ict.ihu.gr/), μετά από σχετικό μήνυμα του browser που χρησιμοποιείτε, ή να έχετε ρυθμίσει τον browser να επιτρέπει τα αναδυόμενα παράθυρα γενικά.

Προσέξτε ότι η σειρά των ερωτήσεων στο Quiz θα έχει το σκεπτικό Forward-Only δηλαδή όταν ο φοιτητής απαντήσει σε μία ερώτηση και πάει στην επόμενη, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω.

Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία στα θέματα.

Με την ολοκλήρωση των απαντήσεών του ο φοιτητής θα πρέπει να κάνει υποβολή πατώντας το κουμπί «Υποβολή όλων και τέλος» μέσα στην προθεσμία των 40 λεπτών. Αν ο φοιτητής δεν προλάβει να κάνει υποβολή και λήξει η προθεσμία, τότε αυτόματα υποβάλλονται οι απαντήσεις του, όπως έχουν συμπληρωθεί μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο.

Τα θέματα θα είναι τυχαία και διαφορετικά για κάθε εξεταζόμενο, και θα λαμβάνονται τυχαία από το σύστημα μέσα από μία μεγάλη τράπεζα θεμάτων.

Κατά την εξέταση οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να συνδεθούν και στην πλατφόρμα Zoom, στην διεύθυνση https://zoom.us/j/92820124818 για να γίνει η ταυτοποίησή τους. Κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να συνδεθούν τόσο με κάμερα όσο και με μικρόφωνο. Η κάμερα και το μικρόφωνο είναι υποχρεωτικά κατά την σύνδεση στο zoom για να γίνει σωστά η ταυτοποίηση. Αν ένας φοιτητής δεν έχει κάμερα ή δεν έχει μικρόφωνο ή και τα δύο τότε η ταυτοποίησή του δεν θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και έτσι δεν θα μπορέσει να δώσει εξετάσεις.

Η ταυτοποίηση θα γίνει την πρώτη μισή ώρα (11:00-11:30). Μετά την ταυτοποίηση όλων των φοιτητών από τον αντίστοιχο επιτηρητή θα ξεκινά η εξέταση μέσω του quiz (διάρκεια 40 λεπτά).

Κατά τη σύνδεσή τους στο Zoom οι φοιτητές θα πρέπει να συνδέονται με το κανονικό τους ονοματεπώνυμο γραμμένο στα Ελληνικά με την εξής σειρά:

Επώνυμο Όνομα Αριθμός Μητρώου, π.χ.

Νικολαΐδης Αθανάσιος 9876

Για την ταυτοποίησή τους οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους και άμεσα διαθέσιμη την φοιτητική τους ταυτότητα, ή, σε περίπτωση απώλειας αυτής, την αστυνομική τους ταυτότητα, την οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να δείξουν ευκρινώς στην κάμερα όταν και όσες φορές τους ζητηθεί από τους επιτηρητές. Αν ένας φοιτητής δεν έχει μαζί του ταυτότητα και δεν μπορεί να την δείξει στην κάμερα, τότε η ταυτοποίηση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί και έτσι δεν θα έχει δικαίωμα εξέτασης.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παραμείνουν συνδεδεμένοι στο Zoom με κάμερα και μικρόφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, και για λόγους επιτήρησης κατά τη διαδικασία της εξέτασης αλλά και επειδή υπάρχει περίπτωση να τους ζητηθεί από τον εισηγητή συμπληρωματική προφορική εξέταση. Αν ένας φοιτητής διακόψει τη σύνδεσή του στο Zoom κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ή κλείσει το μικρόφωνό του ή την κάμερά του, υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί η εξέτασή του και να μη ληφθεί καν υπ’ όψη το γραπτό του, λόγω ελλιπούς επιτήρησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης ο καθηγητής θα είναι διαθέσιμος μέσω του Zoom για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.

Εφιστάται η προσοχή στους φοιτητές να τηρήσουν όλες τις παραπάνω οδηγίες, αλλιώς μπορεί να μην καταφέρουν να εξεταστούν στο μάθημα.

Ο διδάσκων

Θανάσης Νικολαΐδης