Βάσεις Δεδομένων Εργαστήρια (Τ.Ε.Ι.) – Ασκήσεις

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι το μάθημα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. του Γ’ εξαμήνου, θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 21/10/2020 στις ώρες που έχουν οριστεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου, μέσα από την εικονική αίθουσα Zoom https://zoom.us/j/91395022427 Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το πρόγραμμα Microsoft Access 2010 ή νεότερο. 1.     Κάθε εβδομάδα οι φοιτητές θα εξετάζονται […]