Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων ΜΦ, ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 

Η πρόσκληση για την κατεύθυνση 1

Η πρόσκληση για την κατεύθυνση 2

—-  Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών της 1ης και 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και παρακαλούμε για τις δικές  σας ενέργειες προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αποφοίτων και τελειοφοίτων του Τμήματος.

Το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής κατευθύνσεις:

1.       Περιβάλλον και Ανάπτυξη

2.      Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

Ιστοσελίδα Προγράμματος http://environ.survey.ntua.gr/