Υποτροφίες του ιδρύματος FULBRIGHT

Αξιότιμοι/ες κύριοι/κυρίες Πρυτάνεις/Πρόεδροι Δ.Ε./Α.Σ., Σας διαβιβάζουμε, σε συνημμένο αρχείο Ανακοίνωση Υποτροφιών του  Ιδρύματος Fulbright για Έλληνες Πολίτες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, προς ενημέρωσή σας και ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος. Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με την κα Ελς Σιάκος Χάναππε, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος / Σύμβουλο Υποτροφιών […]

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ – ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ

Πληροφορίες — Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049341 Email:evi@teicm.gr

Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία 

Σας γνωρίζουμε ότι το υπ.αριθ. πρωτ. 112663  /Z1/16-09-2022 έγγραφό μας με θέμα «Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία », το οποίο σας απεστάλη από την υπηρεσία μας με το από 16/09/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα , ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με το επισυναπτόμενο στο παρόν έγγραφό μας.  Η ανακοινοποίηση στο ορθό αφορά στον φορέα […]

Υποτροφίες κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Η προκήρυξη -- Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049341 Email:evi@teicm.gr

Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία

Η Ανακοίνωση -- Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049341 Email:evi@teicm.gr

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΙΚΥ

Η Ανακοίνωση Σταματίνα Μπικάκη Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Διεύθυνση Υποτροφιών Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ———————— Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 | 14234 Νέα Ιωνία Tel: +30 210 3726 346Mail: sbikaki@iky.gr